Jeden za wszystkich...

Jeden za wszystkich…

Z całego serca pragniemy podziękować wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom za dary przekazane do szlachetnej paczki.

DZIĘKI WASZEJ OFIARNOŚCI, RODZINA PANI BEATY ORAZ DWÓJKA JEJ DZIECI OTRZYMAŁY WSPARCIE MATERIALNE M. IN. W POSTACI ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI.

RODZINA OTRZYMAŁA TAKŻE WIARĘ W BEZINTERESOWNĄ DOBROĆ DRUGIEGO CZŁOWIEKA.