Dnia 5 czerwca 2019 r. w naszej szkole miłośnicy literatury spotkali się kolejny już raz na  XIII Powiatowym Konkursie Czytelniczym  „Nastolatek  w świecie, czyli całkiem dorosłe problemy młodych bohaterów”, bo jak wiadomo: „Kto czyta książki,  ten żyje podwójnie”.

W konkursie uczestniczyło 13 trzyosobowych drużyn ze szkół podstawowych powiatu mikołowskiego. Zadaniem uczniów było przeczytanie sześciu książek, m.in.:  „7 dni”  E.  Ainsworth, „Drugie bicie serca” T. Murray, „Cała prawda” D. Gemeinhart’a, „Obronić królową” B. Kosmowskiej.

Konkurs składał się z części pisemnej i ustnej. Uczniowie  musieli m.in. rozwiązać test ze znajomości lektur konkursowych, zmierzyć się z charakterystyką postaci, wykazać się znajomością rekwizytów ukrytych w książkach, a także rozwiązać krzyżówkę ukazującą problemy poruszone w poszczególnych lekturach.

Dodatkowo każda z drużyn przygotowała zadanie specjalne – „Książkę na receptę”.

Uczestnicy wykazali się bardzo dobrą znajomością książek. Rywalizacja była bardzo wyrównana.

Zwyciężyła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 3   w Orzeszu – Zawadzie.

Drugie miejsce zajęły uczennice ze Szkoły Podstawowej nr 4 im Przyjaciół Ziemi w Łaziskach Górnych:

Julia Dąbrowska,  Oliwia Ebert i Berenika Rozmus z klasy III b,

natomiast  trzecie miejsce należało do drużyny ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Łaziskach Górnych.

Gratulujemy zwycięzcom i zachęcamy innych do wzięcia udziału w konkursie „Nastolatek w świecie…” w przyszłym roku szkolnym.

Dziękujemy za pomoc przy organizacji konkursu:  p. Annie Wicie,  prowadzącym konkurs Natali Kolonko i Natalii Roszkowskiej,  uczniom z klasy 7 b i 3 b , Martynie Ludwichowskiej za  piękne wykonanie piosenek oraz Berenice Rozmus za  poniższe zdjęcia.

Organizatorki konkursu: Agnieszka Karpik – Dudek, Joanna Roj- Adamska,  Iwona Wyroślak