Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, organizacją zakupu podręczników dla  uczniów zajmuje się szkoła.

Wszyscy uczniowie otrzymają darmowe podręczniki i materiały ćwiczeniowe w pierwszym tygodniu września. Zostaną one wypożyczone uczniom na cały rok szkolny.

Rodzice zobowiązani są do zakupu podręcznika do nauki religii.

Kl. I

Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa – Wyd. Św. Wojciech

Kl. II

Kochamy Pana Jezusa – Wyd. Św. Wojciech

Kl. III

Przyjmujemy Pana Jezusa – Wyd. Św. Wojciech

Kl. V

Wierzę w Boga – Wyd. Św. Wojciech

Kl. VI

Wierzę w Kościół – Wyd. Św. Wojciech

Kl. VII

Spotkanie ze słowem – Wyd. Św. Wojciech

Kl. VIII

Jestem z Wami – Wyd. WAM Kraków