3 grudnia obchodziliśmy w naszej szkole Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych.

13 grudnia 2006 roku na 61 sesji Zgromadzenia Ogólnego została przyjęta Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych. Celem naszej akcji jest przybliżenie społeczności szkolnej problemów osób niepełnosprawnych. Zależny nam na tym, aby każdy z nas pamiętał o tym, że osoby niepełnosprawne mają prawo do: wolności i bezpieczeństwa, swobody poruszania się (w tym równego z osobami pełnosprawnymi dostępu do przestrzeni i budynków użyteczności publicznej, transportu, informacji i komunikacji), ochrony zdrowia, edukacji, życia prywatnego i rodzinnego oraz udziału w życiu politycznym i kulturalnym.

Zaangażowaliśmy się w obchody tego dnia robiąc plakaty i lapbook’i na temat różnych aspektów życia osób niepełnosprawnych, przygotowując audycję, rozmawiając na godzinach wychowawczych. Zorganizowaliśmy również kiermasz ciast w myśl zasady: „Przez żołądek do serca”,  zebraliśmy 307zł, które zostaną przekazane dla Stowarzyszenia Białe Misie.

Chcemy przełamywać bariery i być blisko osób niepełnosprawnych na co dzień.

Kontynuacją obchodów tego święta będzie wieczór filmowy, na który serdecznie już teraz zapraszamy (szczegóły wkrótce).