Mikołajkowe lekcje w klasach III i V przebiegły bardzo przedświątecznie. Uczniowie wypisywali kartki pocztowe dla swoich bliskich. Kartki otrzymaliśmy z Fundacji Dbam o Mój Zasięg. Skorzystaliśmy z zaproszenia fundacji i wzięliśmy udział w realizacji projektu “IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ”. Zgadzamy się z wszystkimi powodami, dla których kampania jest realizowana:
  •  miło jest wysłać kartkę świąteczną  najbliższym; przez własnoręczne skreślenie kilku słów podkreślamy wyjątkowość osób, do których wysłaliśmy kartkę świąteczną;
  • warto dbać o  wyjątkowość łączących nas więzi w świecie, w którym obecnie bardzo ważną rolę odgrywają technologie informacyjno-komunikacyjne;
  • ważne jest, aby w okresie świąt Bożego Narodzenia w sposób świadomy odłożyć media cyfrowe;
  • trzeba pamiętać, że w świecie cyfrowym bardzo ważne jest kultywowanie rodzinnych tradycji.
Wypisywanie kartek stało się okazją, by pokazać pomysłowość, zadbać o staranność i sprawić osobie obdarowanej niespodziankę. Dla dzieci była to godzina pracy, zabawy i przyjemności.