Informujemy, że istnieje możliwość bezpłatnego skorzystania z telefonicznej pomocy psychologicznej w Stowarzyszeniu ZMIANA w Mikołowie. Obecna sytuacja kryzysowa może rodzić wiele trudnych sytuacji, warto wtedy skorzystać z konsultacji ze specjalistą.

www.zmiana-mikolow.pl/