Rok 2020 został ogłoszony Rokiem św. Jana Pawła II.
2 kwietnia obchodziliśmy 15. rocznicę śmierci, a 18 maja  100. rocznicę urodzin papieża.
Z tej okazji zachęcamy wszystkich uczniów do zapoznania się z poniższymi prezentacjami, które przybliżą Wam postać św. Jana Pawła II.
1. Jan Paweł II do młodzieży – prezentacja zawierająca podstawowe informacje na temat Papieża oraz cytaty kilku przesłań dla młodych ludzi (z0bacz).
2. Jan Paweł II – kalendarium – bardziej szczegółowy zapis życia Papieża-Polaka (zobacz).