Szanowni Rodzice Uczniów klas I
Serdecznie zapraszamy na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 27
sierpnia o godzinie 17:30 na sali gimnastycznej.
W związku z zagrożeniem epidemicznym prosimy o obecność jednego rodzica /
opiekuna prawnego każdego dziecka. Prosimy o zabranie własnego długopisu i
zabezpieczenia nosa i ust maseczką oraz dezynfekcję rąk przy wejściu do
szkoły. Spotkanie jest tylko dla rodziców / prawnych opiekunów. Dzieci
zapoznają się ze szkolą 1 września. 
Do zobaczenia!