Pedagog szkolny poleca…..

Jak motywować w kształceniu na odległość?

 

Bez wątpienia szczególnego wsparcia i pomocy wymagają uczniowie klas młodszych i ci
z trudnościami w nauce. Każde dziecko jest inne i różne metody będą najlepiej sprawdzać się przy wspieraniu jego motywacji do nauki, ale jest kilka uniwersalnych sposobów:

 • ustal wspólnie z dzieckiem stały harmonogram zajęć – pozwoli to dyscyplinować i motywować dziecko (unikniemy rozleniwienia i chaosu, dzieci lubią wiedzieć, co je czeka, a niepewność wzbudza niechęć i złość),
 • zadbaj o to, aby harmonogram był przejrzysty i czytelny (trzeba go konsekwentnie przestrzegać, w razie potrzeby odwoływać się do niego),
 • nie zmieniaj ustalonych zasad w trakcie pracy (bądź konsekwentny i nieugięty, bowiem kiedy raz poluzujemy, to będzie to ciągła walka o zasady,
 • pracujcie systematycznie – dziecko musi wiedzieć, że nauka jest ważna i jest to jego codzienny obowiązek,
 • szczególnie dzieci młodsze wymagają większego zaangażowania i wsparcia rodziców- więc warto wspólnie przeanalizować, co trzeba zrobić i w jaki sposób. Ukierunkuj dziecko – nie wskazuj gotowych rozwiązań, a raczej pobudzaj do samodzielnego myślenia,
 • uczymy się w myśl zasady „stopniowo i małymi partiami”- szczególnie dotyczy to dzieci młodszych oraz tych z trudnościami w nauce,
 • czynności mniej lubiane i zadania trudniejsze wykonujemy na początku, kiedy jesteśmy mniej zmęczeni i bardziej zmotywowani,
 • dziecko musi wiedzieć, że po wykonanej pracy nastąpi kontrola – poświęć czas na sprawdzenie tego, co dziecko zrobiło,
 • wspieraj dziecko, służ pomocą- nie wyręczaj, nie krytykuj , nie porównuj,
 • nie koncentruj się na błędach, chwal za wysiłek włożony w pracę i postępy,
 • interesuj się nauką dziecka, sprawdzaj jego wiedzę w codziennym życiu- pomóż mu dostrzec korzyści wynikające z pracy, jaką wykonał – to go dowartościuje i zmotywuje,
 • motywuj mądrze – nie strasz, nie zawstydzaj, nie przekupuj!

 

 • Motywując dziecko:
 • podkreślaj znaczenie nauki w życiu człowieka,
 • powtarzaj myśl, że nauka jest celem samym w sobie,
 • wyrażaj się pozytywnie o szkole i nauczycielach,
 • doceniaj pracę i samodzielność, organizację i samodyscyplinę,
 • dostrzegaj osiągnięcia,
 • rozbudzaj zainteresowanie tymi dziedzinami, które dziecko lubi,
 • pomagaj w rozwinięciu umiejętności potrzebnych w nauce, takich jak czytanie, zapamiętywanie, notowanie, koncentracja uwagi i inne)
 • rozwijaj ciekawość dziecka, wzbudzaj motywację do poznawania nowych rzeczy, zjawisk poprzez poznawanie wielozmysłowe z wykorzystaniem technologii komputerowej
 • wirtualne wycieczki do muzeum, wspólne oglądanie filmów popularnonaukowych, rozmawianie o nich – co mnie zaciekawiło, a co mi się nie podobało i dlaczego (argumentacja)
 • rozwiązywanie krzyżówek, zagadek, łamigłówek, gry planszowe, edukacyjne (również te Internetowe)
 • zachęcaj do wykonywania prac manualnych – rysowanie wycinanie, lepienie, układanie klocków, puzzli itp.
 • dawanie przykładu własnym zachowaniem- czytanie prasy, książek.

 

/Roman Lorens

Ambasador marki MAC Technologie, specjalista prawa oświatowego, trener, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, wieloletni wykładowca. /