Dla uczniów

Samorząd Szkolny 2020/2021

Opiekun Samorządu

mgr Agata Żymła

Przewodniczący Samorządu

Natalia Roszkowska

Pierwszy Zastępca Przewodniczącego Samorządu

Sebastian Pisarczyk

Drugi Zastępca Przewodniczącego Samorządu

Martyna Góra

 .
NIEPYTANE NUMERY

.

5 października

9 października

15 października

21 października

27 października

6 października

12 października

16 października

22 października

28 października

7 października

13 października

19 października

23 października

29 października

8 października

14 października

20 października

26 października

30 października

SPRAWDŹ SWÓJ PLAN LEKCJI

plan lekcji dla klasy 1a

godz. poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
8:00 – 8:45 Edukacja wczesnoszkolna 25 Edukacja wczesnoszkolna 25
8:55 – 9:40 Edukacja wczesnoszkolna 25 Religia 10 Edukacja wczesnoszkolna 25 J. angielski 30
9:50 – 10:35 Edukacja wczesnoszkolna s. gim Edukacja wczesnoszkolna 25 Edukacja wczesnoszkolna s. gim Edukacja wczesnoszkolna 25 Edukacja wczesnoszkolna s. gim
10:45 – 11:30 Edukacja wczesnoszkolna 25 Religia 10 Edukacja wczesnoszkolna 25 Edukacja wczesnoszkolna  K. 30 Edukacja wczesnoszkolna 20
11:45 – 12:30 Edukacja wczesnoszkolna 25 J. angielski 30 Edukacja wczesnoszkolna 25 Edukacja wczesnoszkolna 25
12:45 – 13:30 Edukacja wczesnoszkolna 25 Edukacja wczesnoszkolna 25 Edukacja wczesnoszkolna 25
13:40 – 14:25
14:35 – 15:20
15:30 – 15:15
plan lekcji dla klasy 1b

godz. poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
8:00 – 8:45 Edukacja wczesnoszkolna 26 Edukacja wczesnoszkolna 26
8:55 – 9:40 Edukacja wczesnoszkolna 26 Edukacja wczesnoszkolna 26 Religia 10
9:50 – 10:35 Edukacja wczesnoszkolna 20 Edukacja wczesnoszkolna 26 Edukacja wczesnoszkolna  s. gim Edukacja wczesnoszkolna 26 Edukacja wczesnoszkolna  s. gim
10:45 – 11:30 Edukacja wczesnoszkolna  s. gim J. angielski 25 Edukacja wczesnoszkolna 26 Edukacja wczesnoszkolna 26 Edukacja wczesnoszkolna 26
11:45 – 12:30 Edukacja wczesnoszkolna 26 Religia 10 Edukacja wczesnoszkolna 26 J. angielski 30 Edukacja wczesnoszkolna 26
12:45 – 13:30 Edukacja wczesnoszkolna 26 Edukacja wczesnoszkolna 26 Edukacja wczesnoszkolna K. 26
13:40 – 14:25
14:35 – 15:20
15:30 – 15:15
plan lekcji dla klasy 2a

godz. poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
8:00 – 8:45 Edukacja wczesnoszkolna 26 Religia 10 J. angielski 26
8:55 – 9:40 Edukacja wczesnoszkolna 26 Edukacja wczesnoszkolna 26 Edukacja wczesnoszkolna 26
9:50 – 10:35 Edukacja wczesnoszkolna 26 Edukacja wczesnoszkolna s. gim Edukacja wczesnoszkolna 26 Religia 10 Edukacja wczesnoszkolna 26
10:45 – 11:30 Edukacja wczesnoszkolna 26 Edukacja wczesnoszkolna 26 Edukacja wczesnoszkolna s. gim Edukacja wczesnoszkolna 20 Edukacja wczesnoszkolna s. gim
11:45 – 12:30 Edukacja wczesnoszkolna 26 Edukacja wczesnoszkolna 26 Edukacja wczesnoszkolna 21
12:45 – 13:30 J. angielski 26 Edukacja wczesnoszkolna 26
13:40 – 14:25 Edukacja wczesnoszkolna 26
14:35 – 15:20
15:30 – 15:15
plan lekcji dla klasy 2b

godz. poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
8:00 – 8:45 Edukacja wczesnoszkolna 25 Edukacja wczesnoszkolna 25 Edukacja wczesnoszkolna s. gim.
8:55 – 9:40 Edukacja wczesnoszkolna 25 J. angielski 21 Edukacja wczesnoszkolna 25 Religia 10 Edukacja wczesnoszkolna s. gim.
9:50 – 10:35 Edukacja wczesnoszkolna 25 Edukacja wczesnoszkolna 20 Edukacja wczesnoszkolna 25 J. angielski 10 Edukacja wczesnoszkolna s. gim.
10:45 – 11:30 Religia 10 Edukacja wczesnoszkolna s. gim. Edukacja wczesnoszkolna s. gim. Edukacja wczesnoszkolna 25 Edukacja wczesnoszkolna s. gim.
11:45 – 12:30 Edukacja wczesnoszkolna 25 Edukacja wczesnoszkolna 25
12:45 – 13:30 Edukacja wczesnoszkolna 25 Edukacja wczesnoszkolna 25
13:40 – 14:25
14:35 – 15:20
15:30 – 15:15
plan lekcji dla klasy 3a

godz. poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
8:00 – 8:45 Religia 10 Religia 10 Edukacja wczesnoszkolna 30 J. angielski 30
8:55 – 9:40 Edukacja wczesnoszkolna 30 Edukacja wczesnoszkolna 30 Edukacja wczesnoszkolna 30 Edukacja wczesnoszkolna s. gim.
9:50 – 10:35 Edukacja wczesnoszkolna 30 J. angielski 30 Edukacja wczesnoszkolna 30 Edukacja wczesnoszkolna 30 Edukacja wczesnoszkolna 30
10:45 – 11:30 Edukacja wczesnoszkolna 30 Edukacja wczesnoszkolna 30 Edukacja wczesnoszkolna 30 J. angielski 30 Edukacja wczesnoszkolna 30
11:45 – 12:30 Edukacja wczesnoszkolna s. gim. Edukacja wczesnoszkolna s. gim. Edukacja wczesnoszkolna 20 Edukacja wczesnoszkolna K 30
12:45 – 13:30
13:40 – 14:25
14:35 – 15:20
15:30 – 15:15
plan lekcji dla klasy 5a

godz. poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
8:00 – 8:45 J. angielski 21 J. polski 36
8:55 – 9:40 J. angielski 21 WDŻ 34 Geografia 37 Technika 35 Biologia 33
9:50 – 10:35 Muzyka 25 Matematyka 9 Plastyka 35 Historia 34 Godz. wych. 35
10:45 – 11:30 J. polski 36 Historia 34 J. polski 36 Matematyka 9 Matematyka 9
11:45 – 12:30 Matematyka 9 J. polski 36 Wf/Wf J. polski 36
12:45 – 13:30 Wf/Wf Religia 10 Wf/Wf J. angielski 21
13:40 – 14:25 Wf/Wf Informatyka -/20
14:35 – 15:20 Informatyka 20/-
15:30 – 15:15
plan lekcji dla klasy 5b

godz. poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
8:00 – 8:45 J. polski 36 J. polski 36 Geografia 37 Matematyka 9
8:55 – 9:40 Matematyka 9 Matematyka 9 J. angielski 21 J. polski 36
9:50 – 10:35 Historia 34 J. polski 36 Historia 34 Technika 35 J. angielski 21
10:45 – 11:30 Muzyka 25 J. polski 36 Plastyka 35 Religia 10 Biologia 33
11:45 – 12:30 Religia 10 Matematyka 9 Wf/Wf Informatyka 20/- Informatyka -/20
12:45 – 13:30 Wf/Wf J. angielski 21 Wf/Wf WDŻ 34
13:40 – 14:25 Wf/Wf
14:35 – 15:20
15:30 – 16:15
plan lekcji dla klasy 6a

godz. poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
8:00 – 8:45 J. polski 15 Wf/Wf J. angielski 21 Informatyka 20/-
8:55 – 9:40 Historia 34 Wf/Wf Wf/Wf WDŻ 34
9:50 – 10:35 Matematyka 16 Technika 34 J. polski 15 Wf/Wf Religia 10
10:45 – 11:30 J. angielski 21 Matematyka 16 J. polski 15 Matematyka 16 Historia 37
11:45 – 12:30 Muzyka 35 Geografia 37 Plastyka 35 J. polski 15 J. polski 15
12:45 – 13:30 Religia 10 Biologia 33 Matematyka 9 Godz. wych. 21 J. angielski 21
13:40 – 14:25 Informatyka -/20 Matematyka  9 . K
14:35 – 15:20
15:30 – 15:15

J. angielski 21 J. polski 36 WDŻ 34 Geografia 37 Technika 35 Biologia 33 Muzyka 35 Matematyka 9 Plastyka 35 Historia 34 Godz. wych. 35 Wf/Wf Religia 10 Informatyka -/20 Informatyka 20/- Chemia 16 Fizyka 16

plan lekcji dla klasy 6b

godz. poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
8:00 – 8:45 Matematyka  K. 16 Wf/Wf Plastyka 35 WDŻ 34
8:55 – 9:40 Matematyka 16 Wf/Wf J. angielski 21 Wf/Wf J. angielski 21
9:50 – 10:35 J. polski 15 Matematyka 16 Geografia 37 Wf/Wf Historia 34
10:45 – 11:30 J. polski 15 Technika 35 Matematyka 9 Historia 34 J. polski 15
11:45 – 12:30 J. angielski 21 Biologia 33 J. polski 15 Matematyka 16 Religia 10
12:45 – 13:30 Muzyka 35 Informatyka 20/- Informatyka -/20 J. polski 15 Godz. wych. 34
13:40 – 14:25 Religia 10
14:35 – 15:20
15:30 – 15:15
plan lekcji dla klasy 7a

godz. poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
8:00 – 8:45 Geografia 37 Fizyka 16 Religia 10 Religia 10
8:55 – 9:40 J. polski 15 Matematyka 9 Plastyka 35 J. polski 15 Historia 34
9:50 – 10:35 Matematyka 9 Biologia 33 Biologia 33 J. polski 15 Matematyka 9
10:45 – 11:30 Historia 34 J. niemiecki 15 J. niemiecki 15 Wf/Wf J. angielski 21
11:45 – 12:30 Fizyka 16 J. angielski 21 Geografia 37 Wf/Wf Wf/Wf
12:45 – 13:30 J. angielski 21 Chemia 16 Chemia 16 Matematyka 9 Wf/Wf
13:40 – 14:25 Muzyka 35 J. polski 15 J. polski 15 Godz. wych. 33
14:35 – 15:20 Informatyka 20/- Informatyka -/20
15:30 – 15:15
plan lekcji dla klasy 8a

godz. poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
8:00 – 8:45 Informatyka -/20 Informatyka 20/-
8:55 – 9:40 J. polski 36      J. niemiecki 15 WOS 34 Chemia 16 Matematyka K. 9
9:50 – 10:35 J. polski 36 Historia 34 J. polski 36 J. polski 36 Godz. wych. 36
10:45 – 11:30 Matematyka 9 Geografia 37 Matematyka 16 J. angielski 33 J. polski 36
11:45 – 12:30 J. angielski 33 Fizyka 16 Fizyka 16 Matematyka 9 EdB 34
12:45 – 13:30 Historia 33 Matematyka 9 J. niemiecki 21 Religia 10 Chemia 16
13:40 – 14:25 Biologia 33 J. angielski 34 Wf/- Wf/- Religia 10
14:35 – 15:20 -/Wf WOS 34 Wf/- Wf/- -/Wf
15:30 – 15:15 -/Wf Doradztwo zaw. 36 -/Wf
plan lekcji dla klasy 8b

godz. poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
8:00 – 8:45 Matematyka K.9 Chemia 16 Fizyka 16
8:55 – 9:40 Geografia 37 Informatyka -/20 Informatyka 20/- Matematyka 9 J. polski 15
9:50 – 10:35 Religia 10 J. polski 15 Matematyka 9 Historia 33 J. polski 15
10:45 – 11:30 J. angielski 33 Matematyka 9 WOS 34 Matematyka 9 J. angielski 16
11:45 – 12:30 J. polski 15 J. niemiecki 15 J. niemiecki 21 J. polski 15 WOS 37
12:45 – 13:30 Historia 34 J. angielski 34 Biologia 33 Religia 10 Matematyka 9
13:40 – 14:25 Godz. wych. 15 Fizyka 16 Wf/- EdB 34 Chemia 16
14:35 – 15:20 -/Wf Wf/- Wf/- -/Wf
15:30 – 16:15 -/Wf Wf/- -/Wf


Terminy wywiadówek w roku szkolnym 2020/2021
Terminy konsultacji