Historia szkoły

.
Historia Szkoły Podstawowej nr 4 im. Przyjaciół Ziemi
2011 - 2017

2011.10.15 – podczas jubileuszu 80-lecia szkoły gimnazjum nadano imię „Przyjaciół Ziemi” i poświęcono sztandar.

2017 – szkoła znowu otrzymała status Szkoły Podstawowej nr 4.

1991 - 2001

1999 – z dniem 1 września budynek zostaje siedzibą Gimnazjum nr 3.

2001 – w następstwie wprowadzonej reformy oświatowej Szkoła Podstawowa nr 4 przeznaczona została do likwidacji. W tym roku szkolnym naukę ukończyła ostatnia klasa ósma.

1987 - 1991

1987 – z okazji 700-lecia miasta szkoła otrzymała puchar za zdobycie I miejsca w turnieju wiedzy o historii Łazisk. 17 września oddano do użytku młodzieży harcówkę, szkoła otrzymała pierwszy komputer w mieście.

1991.04.20 – podczas jubileuszu 60-lecia szkoły nadano jej imię Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i poświęcono nowy sztandar.

1970 - 1973

1970 – szkoła otrzymuje boisko asfaltowe.

1973 – po reformie administracyjnej szkoła otrzymuje nr 4 jako jedna ze szkół w mieście Łaziska Górne.

1961/1962

Po kapitalnym remoncie szkoła otrzymuje zmodernizowaną sale gimnastyczną. W szkole prowadzony jest eksperyment pedagogiczny, z jego przebiegiem i rezultatami zapoznaje się profesor  Jan Bohudzki z WSP – Katowice.

1950 - 1957
1950/1951 – w szkole uczy się 662 uczniów pod kierownictwem 13 nauczycieli. 1956/1957 – rok największych osiągnięć sportowych szkoły.
1940 - 1945
1940 – Niemcy otwierają szkołę z językiem niemieckim. Przez 5 lat uczą w niej niemieccy nauczyciele „Bez fachowego wykształcenia, pełni nienawiści do Polaków, stosujący brutalne metody” (wypis z Kroniki Publicznej Szkoły Powszechnej w Łaziskach Średnich). 1945 – w nowej Polsce znowu jest to nowa szkoła, wracają do niej starzy nauczyciele – Polacy. W 14 oddziałach uczy ich 5 wyczerpanych wojną, choroba, głodem. Jest to najkrótszy rok szkolny: trwa od kwietnia do czerwca 1945. Następny rok 1945/46 jest już pełny.
1935 - 1939
1935 – szkoła powszechna otrzymuje tytuł ośrodkowej, jest siedzibą konferencji rejonowych, tu odbywają się praktyki nauczycielskie, urządza się wystawy, szkoła szczyci się wysokim poziomem nauczania. 1937.09 – zamknięcie szkoły polskiej, która była u szczytu swego rozkwitu. Polscy nauczyciele wyjeżdżają z Łazisk.
1930
7 września (niedziela) oddanie gotowej szkoły katolickiej. W uroczystości brał udział wojewoda  Michał Grażyński. Projekt wykonał inżynier Krzyżanowski z Krakowa. Koszt budowy: 1 500 000 zł, 14 sal, pracownie gospodarstwa domowego i zajęć praktycznych, dom nauczyciela.
1928
11 października – poświęcenie przez księdza proboszcza Szołtysika kamienia węgielnego pod budowę nowej szkoły.