Nagranie informacji o działalności jednostki PJM

Szkoła Podstawowa numer 4 imienia Przyjaciół Ziemi w Łaziskach Górnych prowadzi działalność w zakresie edukacji na poziomie szkoły podstawowej.

Jest publiczna i zapewnia bezpłatne nauczanie.

W szkole uczą się dzieci i młodzież w klasach od pierwszej do ósmej.

W budynku działa biblioteka, świetlica, stołówka, gabinet pielęgniarki szkolnej.

Szkoła:

 • umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • organizuje zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania,
 • przygotowuje do realizacji obowiązków szkolnych,
 • zapewnia uczniom opiekę i bezpieczeństwo,
 • wspiera wychowanie,
 • udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

Szkoła ma siedzibę w Łaziskach Górnych przy ulicy Powstańców 6.

Organem prowadzącym jest Miasto Łaziska Górne.

Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Rybniku.

Aby skontaktować się ze Szkołą można:

 • przyjść do sekretariatu i spotkać się z pracownikiem, od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00
 • napisać pismo, a następnie:
  • wysłać je pocztą tradycyjną na adres:
   Szkoła Podstawowa nr 4 im. Przyjaciół Ziemi
   Powstańców 6, 43-173 Łaziska Górne,
  • przynieść je sekretariatu Szkoły w godzinach pracy sekretariatu,
  • wysłać wiadomość pocztą elektroniczną na adres e-mail: szkola@sp4.laziska.pl lub za pomocą platformy ePUAP

Kontakt telefoniczny ze Szkołą pod numerem telefonu: 32 737 01 17.

Informacje o Szkole znajdują się na stronie internetowej www.sp4.laziska.pl