Pedagog szkolny


  • gdy uczeń ma problemy z nauką,
  • gdy uczeń ma problemy z wyborem dalszej drogi kształcenia,
  • gdy uczeń  sprawia  problemy wychowawcze w szkole lub poza szkołą (np. wagary , zachowania ryzykowne, eksperymentowanie z używkami),
  • gdy konieczne jest rozpoznanie  potrzeb ucznia i udzielenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej adekwatnie do tych potrzeb,
  • gdy konieczne jest  minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych i zapobieganie zaburzeniom zachowania,
  • gdy sytuacja materialna ucznia jest trudna,
  • gdy sytuacja rodzinna ucznia jest trudna, skomplikowana lub wymaga mediacji,
  • gdy istnieje zagrożenie  stosowania przemocy domowej lub rówieśniczej wobec ucznia,
  • gdy uczeń złamał prawo i potrzebuje wyjaśnień dotyczących jego odpowiedzialności karnej przed sądem dla nieletnich.

 

Pomoc pedagogiczno – psychologiczna

Godziny pracy

poniedziałek 7:30 – 12:00

wtorek 7:30 – 15:00

środa 7:30 – 11:30

czwartek 12:00 – 15:30

piątek 7:30 – 10:00

 

 

Kontakt z pedagogiem:

mgr Kinga Jaroszek

tel. (32) 737 01 17 wew. 32