Projekt "Zdalna szkoła"

PROJEKT “ZDALNA SZKOŁA +”

Projekt grantowy Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w ramach Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1.: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.
Beneficjenci ostateczni: uczniowie z rodzin wielodzietnych (3+) nie mający warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym.

W ramach grantu zakupiono:

1. Laptop HP 250G7 – 3 sztuk
2. Mysz bezprzewodowa BLUPOP BM200 – 3 sztuk
Kwota grantu: 7.500,00 zł

PROJEKT “ZDALNA SZKOŁA”

Nasza szkoła uczestniczy w projektach grantowych Zdalna Szkoła w ramach wsparcia Ogólnopolskiej Sieci Edukacji w systemie kształcenia zdalnego oraz Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacji.
Projekt grantowy Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacji w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”
Beneficjenci ostateczni: uczniowie lub nauczyciele nie mający warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym.

W ramach grantu zakupiono:

1. Laptop Acer ASPIRE A315-54KI5-6300U/15.6”FHD – 8 sztuk
2. Bezprzewodowa Mysz optyczna Esperanza EM101K USB – 8 sztuk

3. Modem 3G+ Lenovo-Medion, Aero2 – 12 sztuk
Kwota grantu: 20.512,00 zł