Psycholog szkolny


  • gdy uczeń ma problemy z wyborem dalszej drogi kształcenia,
  • gdy uczeń sprawia problemy wychowawcze w szkole lub poza szkołą (np. wagary, zachowania ryzykowne, eksperymentowanie z używkami),
  • gdy konieczne jest rozpoznanie potrzeb ucznia i udzielenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej adekwatnie do tych potrzeb,
  • gdy konieczne jest minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych i zapobieganie zaburzeniom zachowania,
  • gdy istnieje zagrożenie stosowania przemocy domowej lub rówieśniczej wobec ucznia,
  • gdy sytuacja rodzinna ucznia jest trudna, kryzysowa, wymaga mediacji lub działań o charakterze terapeutycznym,
  • gdy uczeń ma problemy z samooceną i pomiarem własnej wartości lub gdy nie radzi sobie z własnymi emocjami,
  • gdy uczeń wymaga wsparcia i pomocy psychologicznej w szkole z powodu zdiagnozowanych zaburzeń psychicznych (lękowych, depresyjnych, ADHD i innych).

Godziny pracy

środa 8.00- 14.00

piątek 8.00-13.00

 

 

Kontakt z psychologiem:

mgr Mirosław Ćwiek

tel. (32) 737 01 17 wew. 33