Od 18 maja w związku z rozpoczęciem w szkole wybranych zajęć wprowadza się Zarządzeniem dyrektora szkoły następujące procedury:

  1. Procedurę bezpieczeństwa, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia (zobacz)
  2. Procedurę postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID -19, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia (zobacz)
  3. Wniosek o udział dziecka w konsultacjach na terenie szkoły w okresie epidemii (pobierz)
  4. Wniosek o udział dziecka w zajęciach rewalidacyjnych na terenie szkoły w okresie epidemii (pobierz)
  5. Wniosek o udział dziecka w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych w szkole w okresie epidemii (pobierz)