O szkole

O NAS


Do naszej szkoły uczęszcza 189 uczniów, nad których edukacją czuwa 30 nauczycieli. Uczniowie korzystają z bogato wyposażonych pracowni ze stałym łączem internetowym. We wszystkich salach są tablice interaktywne. W klasopracowni multimedialnej w nowoczesny sposób młodzież przyswaja język niemiecki i angielski. Biblioteka posiada obszerny księgozbiór i duży wybór czasopism o tematyce młodzieżowej. W czytelni, w Centrum Multimedialnym uczniowie mogą korzystać z dostępu do Internetu. Na terenie szkoły znajdują się: sala gimnastyczna, siłownia, nowe boisko, świetlice, biblioteka, jadalnia, gabinety psychologa i pedagoga.

Dyrektor szkoły

mgr inż. Ewa Wieczorek

tel. (32) 737 01 17 w. 21

Wicedyrektor szkoły

mgr Ewa Sobczak

tel. (32) 737 01 17 w. 21

Sekretariat

mgr Aleksandra Pukocz

tel. (32) 737 01 17 w. 23

kadra szkoły

uczniów

certyfikatów i dyplomów

Mocne strony

  • szkoła rozpoznaje potrzeby nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego oraz daje im wsparcie,
  • szkoła zapewnia nauczycielom równość szans w zakresie udzielania pomocy i motywuje do ubiegania się o kolejne stopnie awansu zawodowego,
  • szkoła stworzyła sprawny system współpracy z rodzicami, zapewnia efektywny przepływ informacji między nauczycielami a rodzicami,
  • szkoła zapewnia uczniom o specyficznych potrzebach edukacyjnych odpowiednio zorganizowany proces kształcenia i pomoc,
  • szkoła właściwie przygotowuje uczniów do wyboru zawodu,
  • w przygotowaniach do egzaminów gimnazjalnych nauczyciele uwzględniają zalecenia zespołu badającego osiągnięcia edukacyjne uczniów, co wpływa na efekty egzaminów końcowych,
  • w szkole właściwie jest realizowany Szkolny Program Profilaktyki.

Programy profilaktyczne, zdrowotne:

Przeciwdziałanie przemocy w szkole,

NOE,

Stop narkotykom,

Współpracujemy z Mavi Area.

  Wspólnie z rodzicami organizujemy:

akcje charytatywne,

Biesiadę Śląską,

       Piknik rodzinny,

pomoc rodziców w pozyskiwaniu sponsorów.