Projekt unijny Szyte na miarę


Okres realizacji projektu unijnego: 01.03.2018-14.02.2020

Projekt unijny przewiduje realizację zajęć rozwijających kompetencje matematyczno-przyrodnicze wraz z doposażeniem pracowni do nauki tych przedmiotów w niezbędne pomoce dydaktyczne oraz specjalne stoły demonstracyjne do prowadzenia zajęć metodą doświadczenia. Projekt zakłada również objęcie uczniów indywidualnym doradztwem zawodowym, przewiduje warsztaty samodzielnego uczenia się z elementami kreatywności, rozwijające umiejętność myślenia twórczego, koncepcyjnego. Prowadzenie tych zajęć również uatrakcyjnione będzie możliwością korzystania z ciekawych pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu. Ponadto w projekcie zaplanowano wsparcie związane z doskonaleniem nauczycieli w zakresie nabycia uprawnień szkolnego doradcy zawodowego. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2018.   Informacje o projekcie – czytaj Regulamin projektu – czytaj

Uczestnicząc w projekcie edukacyjnym “Szyte na miarę…”, mieliśmy okazję poczuć się jak prawdziwi naukowcy i przeprowadzić wiele eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Byliśmy w Elektrowni Łaziska na pokazie doświadczeń chemicznych i fizycznych. W ostatnich dniach roku szkolnego odwiedziliśmy także Ogród Doświadczeń w Krakowie. Poznawaliśmy w praktyce, świetnie się przy tym bawiąc, prawa rządzące naturą. Zajęcia z projektu łączyły naukę z zabawą. I dostarczyły uczestnikom i opiekunom wiele satysfakcji.

NA TROPIE WIEDZY, CZYLI JAK UCZYĆ SIĘ SAMODZIELNIE I EFEKTYWNIE (KLASY I-III)

NA TROPIE WIEDZY, CZYLI JAK UCZYĆ SIĘ SAMODZIELNIE I EFEKTYWNIE (KLASY VII-VIII)

“MĘDRCA SZKIEŁKIEM I OKIEM” – ZAJĘCIA WARSZTATOWE Z BIOLOGII, CHEMII I FIZYKI