Rekrutacja


 

 Zgłoszenie można odebrać w przedszkolu, w sekretariacie szkoły lub pobrać druk zamieszczony
na stronie internetowej szkoły www.sp4.laziska.pl  (pobierz).

 

 

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci  do klasy I
po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie
przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
(dla kandydatów zamieszkałych  poza obwodem szkoły)

w terminie od 1 czerwca do 8 czerwca 2021 r.

Wniosek można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej (pobierz).

 

 

 

Rekrutacja uczniów do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 zobacz

www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol