Rekrutacja


Zgłoszenie można odebrać w przedszkolu, w sekretariacie szkoły lub pobrać druk zamieszczony na stronie internetowej szkoły www.sp4.laziska.pl (pobierz).

Wniosek można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej (pobierz).

 

 

 

Rekrutacja uczniów do liceów ogólnokształcących, techników oraz branżowych szkół I stopnia na rok szkolny 2019/2020 zobacz